لديوم با دماي رنگ نور 3000K

شركت صنايع روشنايي مازي نور با توجه به استقبال مشتريان از پنل لديوم مازي نور و در راستاي پاسخگويي به خواسته مشتريان مبني بر تكميل تنوع رنگ نور پنل اقدام به عرضه ي پنل هاي لديوم با دماي رنگ نور 3000K در مدل هاي توكار، روكار و آويز نموده است.
جهت كسب اطلاعات فني به آدرس هاي مربوط به پنل لديوم در زير مراجعه نماييد

http://www.mazinoor.ir/ledium
http://www.mazinoor.ir/ledium_smt

.