اپتيلوكس دو ماژوله

شركت صنايع روشنايي مازي نور جهت تكميل خانواده چراغ اپتيلوكس اقدام به عرضه چراغ اپتيلوكس دو ماژوله با توان 37 در ابعاد كوچكتر نموده است .امكان انتخاب زواياي بخش نور مختلف ، ساختار محكم و بادوام با بدنه آيروديناميك بادرجه حفاظت بالا(IP66) از ويژگي هاي چراغ هاي خانواده اپتيلوكس مي باشد.
براي اطلاعات بيشتر به ادرس زير مراجعه نماييد

http://www.mazinoor.ir/optilux

.